Free Download Ebook By Ebookfree.link

Free Ebook


Afrikaanse testament voorbeeld New Book

 • Remembering Theologians - Doing Theology

  Remembering Theologians – Doing Theology
  Dirkie Smit, Robert Vosloo

  … vele van dié oortuigings op voorbeeldige wyse ontwikkel.15 In 1998 besoek die Britse Nuwe‐Testamentikus en Dean van … Testament in die etiek, waarin sy ervaringe met Suid‐Afrikaners (verskeie vakgenote) en besoeke aan Suid‐Afrika  …

 • Great Themes of the New Testament

  Great Themes of the New Testament
  William Barclay

  This reissue of an older Westminster Press title makes a welcome addition to the highly popular William Barclay Library series. The William Barclay Library is a collection of books addressing the great issues of the Christian faith.

 • Preaching Christ from the Old Testament

  Preaching Christ from the Old Testament
  Sidney Greidanus

  Suggesting specific steps and providing concrete examples, this volume provides a practical guide for preaching Christ from the Old Testament.

 • Antisemitisme. Actualiteit van een historische ontwikkeling

  Antisemitisme. Actualiteit van een historische ontwikkeling
  Klaas A.D. Smelik

  Jezus van Nazaret de vervulling zou zijn van wat in het Oude Testament door God via een profetie is beloofd. … uit de eerste helft van de derde eeuw overgeleverd, van de hand van de Noord-Afrikaanse kerkvader Cyprianus. Ziet men in het … De schrijver van de brief van Barnabas geeft hiervan duidelijke voorbeelden.

 • Bij-voorbeeld

  Bij-voorbeeld

  In het Oude Testament zegt de profeet Jesaja in hoofdstuk 53:10 (NBG): “ Wanneer Hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen … De Apis mellifera scutellata (de Afrikaanse honingbij) maakt hierop een uitzondering.

 • Waarom soveel Bybelvertalings? (eBoek)

  Waarom soveel Bybelvertalings? (eBoek)
  Jan van der Watt

  In die Nuwe Testament is daar baie sulke voorbeelde (hier sou dit handig wees om Die Interliniêre Bybel … Neem nou maar die volgende voorbeeld waardie ekwivalente Afrikaanse woord presies onder die korresponderende Griekse …

 • Ontdek die boodskap van die Nuwe Testament (eBoek)

  Ontdek die boodskap van die Nuwe Testament (eBoek)
  Jan van der Watt, Francois Tolmie

  Dit is dan ook die rede waarom Afrikaanse Bybelvertalings dikwels nie eers meer die woord “siel” gebruik wanneer die … Nog 'n voorbeeld hiervan: As Jesus van Homself as die Goeie Herder praat, sê Hy dat Hy bereid is om sy “siel” – sy lewe  …

 • Afrika en China in dialoog

  Afrika en China in dialoog
  J. F. H. van Rappard

  Deze tweedeling werd pas definitief door de islamisering en arabisering van het noordelijke deel van Afrika die rond 640 begon. Omdat wij … Van 248 tot 220 v.o.t. liet koning Arkamani enorme piramiden naar Egyptisch voorbeeld bouwen. De eerste … Het bezoek van de koningin van Sheba aan koning Salomo in Jeruzalem rond 970 v.o.t. is ook in het Oude Testament gedocumenteerd (1 Kon. 10, 1-10) …

 • God is niet groot

  God is niet groot
  Christopher Hitchens

  De voorbeelden die King uit de boeken van Mozes gaf, waren, gelukkig, metaforen en allegorieën. Het felst … voort uit het vermogen van haar voorstanders om het Oude Testament met het Nieuwe Testament te vergelijken. … christelijke landen en samenlevingen, die jarenlang trilaterale 'handel' voerden tussen de Afrikaanse westkust, de oostkust van NoordAmerika en de hoofdsteden van Europa.

 • Het oude testament

  Het oude testament
  J.G.M. Willebrands

  DE CANON VAN HET OUDE TESTAMENT In de overlevering der Kerk is ook vastgelegd, welke boeken tot de Heilige Schrift behoren. … als heilige boeken aanvaard die geschriften, welke de Joden, en op hun voorbeeld de apostelen en eerste christenen, als zodanig erkenden. … vindt men het eerst in de besluiten van Afrikaanse synoden van omstreeks 400 en in een brief van paus Innocentius 1; …

1 2 3 4 5 Next >


Comments are closed.